Korozyon Oluşumu ve Nedenleri

Korozyon Oluşumu ve Nedenleri

Korozyon Oluşumu ve Nedenleri

Korozyon nedir?

Korozyon; metal veya metal alaşımlarının oksitlenme ve diğer kimyasal etkilerle aşınma durumuna ve bu reaksiyonun sebep olduğu zarara verilen addır. Bu etki sonucunda metaller metalik özelliklerini kaybedebilir ve işin yapıldığı tezgah veya parça kullanılamaz duruma gelebilir.

Korozyonun Olușma Sebepleri Nelerdir?

Sıcaklık
Özellikle havaların sıcak olduğu yaz aylarında kimyasal reaksiyonların hızlanması nedeniyle metaller üzerinde korozyona
rastlanabilir.parçasının ișlendiği veya stoklandığı yerin sıcaklığı ve parçaların uzun süre açık havaya maruz kalmaları
korozyonu doğru orantılı etkiler.
Su
Emülsiyonu oluștururken kullanılan suyun uygun değerlerde
olması önemlidir. Sudaki klorür miktarının 60ppm den fazla
olması korozyon riskini arttırabilir.
Düșük Konsantrasyon
Kesme sıvıları metallerin üzerinde gözle görülmeyen ve
oksijeni geçirmeyen ince bir film tabakası olușturarak
korozyonu engeller. Önerilenden düșük konsantrasyonlarda
çalıșılması parça ve makina üzerinde olușan film tabakasının
yapısını olumsuz yönde etkileyeceği için korozyonu arttırır.
pH
pH değerinin dü șük seyretmesi bakteri olușumuna neden
olur. Bu durum emülsiyondaki pas önleyici katıkların etkisini
azaltarak korozyon olușumunu hızlandırır.

Korozyon Nasıl Tespit Edilir?

Korozyon testi DIN 51360/2 test metoduna uygun demir talașlarıyla yapılır.
Petri kabına yerleștirilen filtre kağıdının üzerine 2gram demir talașı ve 2ml emülsiyon ilave edilerek 2 saat beklenir. Elde edilen sonuçlara göre korozyon seviyesi 0,1,2,3 olarak derecelendirilip erken müdahale edilmesi sağlanır.

Korozyonu Önleme Yolları Nelerdir?

Kullanılan emülsiyon konsantrasyonu düzenli takip edilmeli ve optimum değerler aralığında kalması sağlanmalıdır. Stoklama așamasındaki metaller uzun süre açık havaya maruz bırakılmamalı ve beklemesi gereken durumlarda koruyucu yağ kullanılmalıdır.
ișlemin yapıldığı tezgah veya sıvının dağıtıldığı merkezi sistem belirli periyotlarda temizlenmeli, olabilecek yağ kaçakları engellenmelidir.

Korozyona Nasıl Müdahale Edilmeli?

Korozyona maruz kalmıș metal parçası uygun temizleme yöntemleriyle ( Kimyasal ve mekanik temizlikler ) korozyondan arındırılabilir.
Metalden korozyon uzaklaștırıldıktan sonra kullanılan emülsiyonun önerilen uygun değerlere getirilmesiyle sorunun tekrarlanmaması sağlanabilir.

PDF OLARAK İNDİR