4T ve 2T Motorlarda Yağlama Sistemi ve Kullanılan Yağlar

4T ve 2T Motorlarda Yağlama Sistemi ve Kullanılan Yağlar

4T ve 2T Motorlarda Yağlama Sistemi ve Kullanılan Yağlar

4 Zamanlı (4T) 2 Zamanlı (2T) Motor Nedir?

İki zamanlı motorlarda pistonun așağıdan yukarı doğru hareketinde temiz havayı emme ve sıkıștırma, yukarıdan așağı doğru hareketinde ise yanma ve egzoz gerçekleșir. Bir iș çevrimi toplamda pistonun 2 hareketinden oluștuğu için böyle çalıșan motorlar 2 zamanlı (2T) olarak adlandırılır. Ör: Bazı motosiklet, tekne ve ağaç testeresi motorları.
Dört zamanlı motorlarda ise bir iș mini olușturan emme-sıkıștırma yanma-egzoz olayları sırasıyla pistonun așağıdan yukarı ve yukarıdan așağıya doğru 4 hareketinden oluștuğu için bu tip motorlar 4 zamanlı (4T) olarak adlandırılır. Ör: Otomobil, otobüs, kamyon, iș makineleri motorları.

2T Motor Yağlama Sistemi

Bu yağlama tipinde depoya ne kadar yakıt koyuluyorsa belli bir oranda yağ da yakıt içerisine eklenir ve yağ-yakıt karıșımı birlikte yanma odasında yanar. Yağ yakıt karıșımı üretici firmanın belirlediği oranlarda yapıl malıdır. Bu oran motor tipine göre 32:1’den 100:1’e kadar değișebilmektedir. 2T motorun içinde 4T motordaki gibi yağlama kanalları bulunmadığından 2T motorda yağ ile yakıt karıștırılır böylece silindir duvarları, pistonların çevresi, süpaplar ve diğer sistemler bu șekilde yağlanmıș olur.

A4T Motor Yağlama Sistemi

Bu tip motorlarda yağ ayrı bir hazneye (kartere) eklenir. Buradan yağ pompası tarafından emiș yapılıp yağ filtresinden geçtikten sonra basınçlı șekilde motor içerisindeki yağlama kanallarından hareketli parçalar üzerine iletilir.

2T Motorsikletler Nasıl Yağlanır?

İki yöntemi vardır. İlk yöntemde önce motorun deposuna yakıt ardından karıșım oranına göre belirli ölçekte yağ ilave edilir. İkinci yöntemde ise motorun yakıt deposundan ayrı konumlandırılmıș yağ haznesi vardır, bu haznedeki yağ tamamlanır ve eksildikçe ekleme yapılır.

4T ve 2T OPET Ürünleri

OPET ürün gamında; 2 zamanlı motorsikletlerde kullanılmak üzere Fullmoto SPR 2T ile birlikte motorlu testere, çim biçme maki nesi gibi 2 zamanlı küçük el aletlerinde kullanılmak üzere Fulltrac 2T ürünleri mevcut olup her iki ürün de 2 zamanlı moto çalıșma prensibine göre formüle edilmiștir.

OPET ürün gamındaki Fullmoto 4T 10W-40, Fullmoto 4T SCT 10W-40 ve Fullmoto 4T SCT 20W-40 motorsiklet yağları ise 4 zamanlı motor çalıșma prensibine göre formüle edilmiștir

PDF OLARAK İNDİR