Soğutma Sıvılarında Otomatik Besleme Sistemleri

Soğutma Sıvılarında Otomatik Besleme Sistemleri

Soğutma Sıvılarında Otomatik Besleme Sistemleri

Otomatik Besleme Sistemi ve Çeşitleri

Talaşlı imalat sırasında parçadan talaş kaldırma esnasında ortaya çıkan ısıdan kaynaklı kullanılan emülsiyonun buharlaşması, işlenen parça üzerinde taşınma ve dökülme gibi nedenlerle tank seviyesinde azalma olur. Tank seviyesini tamamlamak için belirlenmiş orandaki yağ ile suyu karıştırarak kullanılan sisteme otomatik besleme (dozajlama) denir


Otomatik besleme sistemleri çalışma prensibine göre ikiye ayrılır. Yedek tanklı elektrik motorlu sistemler ve anlık su ile yağı dozajlayan mekanik sistemler.

Anlık Su ile Yağ Dozajlama Sistemi

 • Basınçlandırılmış su ile yağı mekanik olarak karıştırmaktadır.

Yedek Tanklı Dozajlama Sistemi

 • Elektirikli pompolar ile yağ ve suyun karışması sağlanmaktadır.

Otomatik Besleme Sistemi Kullanımının Faydaları

 • Ayarlanabilir dozaj pompası sayesinde sisteme istenilen konsantrasyonda ürünün kolaylıkla basılabilmesi.
 • Buharlaşma nedeniyle sistemde yükselen konsantrasyonun istenilen seviyede tutulabilmesi için sisteme basılan emülsiyon konsantrasyonunun kolaylıkla ayarlanabilmesi.
 • Soğutma sıvısı tüketiminin sayaç üzerinden kontrol edilebilmesi ve konsantrasyon kontrolü sayesinde aşırı/gereksiz tüketimin önüne geçilebilmesi.
 • Hazırlanan emülsiyon bekletilmeden tesisat ya da el tabancası ile tezgahlara ulaştırıldığından bakteri oluşumunun önüne geçilmesi

Otomatik Besleme Sisteminin Kullanılmaması Durumunda Oluşabilecek Olumsuzluklar

 • Varil, kova, tank gibi yerlerde hazırlanan emülsiyonun kontamine olması.
 • ptidai ilave yöntemlerine bağlı fazla yağ tüketimi ve tüketim takibi zorluğu
 • Emülsiyon hazırlamadaki zaman kaybı ve yer kaplaması
 • Emülsiyonun hazırlandığı kabın bekletilmesinden kaynaklı bakteri oluşumuna açık olması
 • İlavelerin personel gerektirmesinden kaynaklı iş gücü kaybı

Otomatik Besleme Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 • Mevsimsel şartlar, talaş kaldırma işlemi sırasında ortaya çıkan ısı, işlenen parça boyutlarındaki değişkenlik ve işletme şartları gibi etkenler kullanılan emülsiyonun konsantrasyonunun yükselmesine sebebiyet verir. Bu gibi durumlarda emülsiyonun yükselen konsantrasyonun düşürülmesi için düşük konsantrasyonda besleme yapılması gerekir, periyodik konsantrasyon kontrolü ve zamanında yapılacak müdahale ile kullanım kontrolü sağlanarak istenilen değerler yakalanmalıdır.
 • Kullanılan dozaj pompalarının üretici firmanın önerdiği periyodlarda kalibrasyonları yapılmalıdır.
 • Sisteme gelen suyun basıncındaki değişkenlik konsantrasyonda değişkenliğe sebep olmasından dolayı su basıncı sabit tutulmalıdır.
PDF OLARAK İNDİR