Tek Mevsim ve Çok Mevsim Yağlar

Tek Mevsim ve Çok Mevsim Yağlar

Tek Mevsim ve Çok Mevsim Yağlar

Tek mevsim (monograde) yağlar, ya kış ya da yaz şartları altında kullanıma uygun yağlardır. Viskozite derecesinin yanında “W” yazılı tek mevsim yağlar (SAE 5W,10W,15W) kış şartları altında kullanıma uygundur çünkü düşük viskozitelleri sayesinde, soğuk çalıştırmada kolaylık sağlarlar. Yüksek viskoziteli tek mevsim yağlar (SAE 30, 40, 50 vb.) yaz şartları altında kullanıma uygundur, yüksek sıcaklıklarda daha iyi yağ filmi oluştururlar.


Viskozite indeks geliştirici (VI) katıklar sayesinde, hem kış hem de yaz şartlarında kullanıma uygun çok mevsim (multigrade) yağlar elde etmek mümkündür. Yandaki örnekte kış şartlarına uygun SAE 10W ve yaz şartlarına uygun SAE 40 iki tek mevsim yağ yerine, hem kış hem de yaz şartlarına uygun çok mevsim SAE 10W-40 yağının kullanılabileceği gösterilmektedir.

Tek Mevsim ve Çok Mevsim Yağlarda Akıcılık

Tek mevsim yağların VI değeri 100 civarındadır. Sıcaklık değişimlerine karşı viskoziteleri de önemli ölçüde değişir. Bu yüzden kış ve yaz şartlarındaki akışkanlıkları arasındaki fark yüksektir. Örneğin kış şartlarında kullanıma uygun tek mevsim SAE 10W yağı, yaz şartlarında kullanılmak istendiğinde viskozitesi düşeceğinden (inceleceğinden) istenilen yağ filmini oluşturamayacak ve yağlama görevini yerine getiremeyecektir. Benzer şekilde yaz şartlarında kullanıma uygun olan SAE 40 yağ, kış şartlarında kullanılmak istendiğinde viskozitesi yükseleceğinden (kalınlaşacağından) pompalanabilme ve ilk harekette zorluk yaşanacak ve yağlama görevini yerine getiremeyecektir.

Neden Çok Mevsim Yağlar?

Çok mevsim yağların VI değeri 150 seviyelerinde olduğundan, sıcaklık değişimlerine karşı viskozitelerini koruyabilme özellikleri tek mevsim yağlara göre çok daha iyidir. Bu nedenle günümüzde hem kış hem yaz şartlarına uygun, çok mevsim (multigrade) yağlar tercih edilmektedir.

PDF OLARAK İNDİR