Motorda yağ eksilmesi nasıl ölçülür?

Motorda yağ eksilmesi nasıl ölçülür?

Motorda yağ eksilmesi nasıl ölçülür?

Yağ Eksilmesi = Yağ Kaybı + Yağ Tüketimi

Yağ Tüketimi: Yanma odasına giren ve burada yakılan yağ miktarını ifade eder.

Son teknoloji motorlarda yağ tüketimi azaltılmış olmakla birlikte, motorun tasarım parametrelerine göre belli miktarlardaki yağ yanma odasında yakılarak tüketilmektedir.
Araç tipine göre ortalama yağ tüketimleri genel olarak aşağıdaki gibidir;

Kamyonlar

1000 km’de 0,2 - 0,5 lt

Otomobiller

1000 km’de 0,2 - 0,2 lt

 • Karter yağ seviyesinin yüksek olması
 • Silindir yüzeyindeki aşınmalar
 • Yüzey honlama ve rektifiye işlemleri sırasında yapılan hatalar
 • Piston segmanlarında hatalı montaj
 • Uygun olmayan viskozitede yağ kullanımı

Yağ Kaybı: Sızma veya buharlaşma nedeniyle dışarıya giden yağ kaybını ifade eder.

 • Sızdırmazlık elemanlarının görevini yerine getirememesi
 • Aşırı yüksek yağ basıncı
 • Yağ filtresinin tıkanması, sızdırması
 • Yağ uçuculuğunun yüksek olması
 • Karter tapasının gevşemesi

Yağ Eksilmesi Nasıl Ölçülür?

Sadece yağ çubuğundaki min/max çizgilerini kullanarak yağ eksilmesini tespit etmek doğru bir yöntem değildir.

Motor yağı eksilme miktarını doğru tespit etmek için;

 1. Motordaki mevcut yağ tamamen boşaltılır.
 2. Yeni yağ ölçülerek motora konur. (L1)
 3. Yeni yağ filtresine konulan yağ miktarı da ölçülür. (L2)
 4. Motor belli bir süre çalıştırılıp boşaltılır. Çıkan miktar lt olarak ölçülür (L3). (L1 + L2) – L3 = Motor yüzeylerinde kalan yağ miktarı.
 5. L3 motora tekrar aktarılır.
 6. Yağ çubuğu kontrol edilir ve işaretlenir
 7. Değişim km’si geldiğinde yağ çubuğu tekrar işaretlenir.
 8. Yağ boşaltılır ve tekrar ölçülür (L4).
 9. L3 – L4 = eksilme miktarıdır.
 10. Yağ çubuğu üzerinde işaretlenen 2 nokta arası ölçülür, D1. Yağ çubuğu üzerindeki min/max çizgileri arası ölçülür, D2. D2’ ye karşılık gelen yağ miktarı araç üreticisinden (OEM) öğrenilir. D1’e karşılık gelen yağ miktarı orantıyla bulunur. Bu miktar, yağ çubuğu vasıtasıyla ölçülen eksilme miktarı olup 9. maddede tespit edilen eksilme miktarıyla karşılaştırılarak doğruluğu kontrol edilmelidir.
PDF OLARAK İNDİR