Dizel Partikül Filtresi (DPF)

Dizel Partikül Filtresi (DPF)

Dizel Partikül Filtresi (DPF)

Emisyonlar:
Euro 1 normuna göre 1992 yılında her km için egzozdan çevreye 0,14 gr zararlı partikül (PM) salınımına izin verilirken 2013 yılında çıkan Euro 6 normuna göre bu değer 0,0045 gr’a düşmüştür. Yani 1992 yılında çevreye salınan kirlilik 100 birimken bugün 3,2 birime düşmüştür.

Geliştirilen DPF teknolojisi ile partikül emisyon oranı önemli ölçüde düşürülmüştür.

  • Dizel Partikül Filtresi, havaya kurumun atılmasını en aza indirmek ve motor egzoz gazlarından partikülleri toplamak için tasarlanmış filtrasyon sistemidir.
  • Filtre, yüksek egzoz sıcaklığına (500 °C) dayanabilmesi için seramikten yapılmıştır.
  • Partikülleri tutar ve belli aralıklarla biriken partikülleri filtre içerisindeki yüksek sıcaklık ve yakıtla yakar.
  • DPF sisteminin fiyatı binek ve hafif ticari araçlarda 2.000-5.000TL, ağır ticari araçlarda 5.000 -10.000TL arasında değişmektedir.

DPF’li Araçlarda Hangi Özellikte Motor Yağı Kullanılmalıdır?

DPF’in tıkanmasının en önemli nedeni uygun olmayan yakıt kullanımıdır. Bunun yanında yanma odasında yakıt ile beraber az miktarda yağda yanar. Yanmış yağdan çıkan partiküllerin DPF’i tıkamaması, böylece DPF’in daha verimli çalışabilmesi için düşük miktarda sülfatlanmış kül, fosfor ve kükürt içeren “LOWSAPS” motor yağları kullanılmalıdır.

DPF sistemi ile uyumlu motor yağlarımız

PDF OLARAK İNDİR