Yönetim Sistemleri Politikaları

Kalite Politikamız
  • Kuruluşumuzun vizyonu ve misyonu doğrultusunda ilgili taraf ihtiyaç ve beklentilerine, uygun olarak faaliyet göstermeyi,
  • Yönetim sistemimizi sürekli iyileştirerek verimliliği arttırmayı,
  • Tüm süreçlerimizde en yüksek performansa ulaşmak için çalışanlarımızın memnuniyetini gözetmeyi, onları yetkilendirmeyi ve sürekli gelişimlerini desteklemeyi,
  • Toplam kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşmayı,
  • Kuruluşumuzun faaliyetleri ile ilgili tüm yasal gerekliliklere uymayı,
  • Sahip olunan Kalite Yönetim Sistemi gerekliliklerini ilgili standarda uygun olarak yürütmeyi ve sürekli iyileştirmeyi,
  • Opet Fuchs değerlerini göz önünde bulundurarak ülke ekonomisine katkıda bulunmayı taahhüt ediyoruz.
Management Systems Policies Image