Hidrolik Fren Sıvısı ve Önemi

Hidrolik Fren Sıvısı ve Önemi

Hidrolik Fren Sıvısı ve Önemi

Hidrolik Fren Sistemi Nedir?

Hidrolik fren sistemi, fren basıncının bir sıvı yoluyla iletilmesi prensibi ile çalıșır. Fren pedalına uygulanan kuvvetin bir hidrolik basıncına dönüștürülmesi ve bu basıncın tekerlek kaliper pistonlarına iletilmesi, böylece balataların diske bastırılarak frenlemenin yapılmasını sağlar. Otomotiv sektöründe bu basıncın iletilmesinde kullanılan sıvı; Hidrolik Fren Yağı, Hidrolik Fren Sıvısı, Fren Hidroliği tabirleriyle isimlendirilmektedir.

Hidrolik Fren Sıvısının Özellikleri Nelerdir?

Hidrolik Fren Sıvısı, fren sistemindeki metal parçaların paslanmasını önler, sistemdeki plastik-kauçuk conta ve keçelerle uyumlu olarak çalıșır. Fren sisteminde balatalarda sürtünmeden dolayı ve fren hidrolik sisteminde basınçtan dolayı yüksek sıcaklık olușur, Hidrolik Fren Sıvısının bu yüksek sıcaklıklarda özelliğini kaybetmeden çalıșması beklenir.

Hidrolik Fren Sıvısı Çeșitleri ve Sınıflandırma Yöntemi

Hidrolik Fren Sıvıları, DOT numaralarıyla sınıflandırılmıștır. DOT, İngilizce ‘Department of Transport’ kelimelerinin kısaltılmıș halidir. Hidrolik fren sıvısında bulunması gereken özellikler (kaynama noktaları), DOT numaraları ile standart haline getirilmiș olup yandaki tabloda özetlenmiștir.


Kuru Kaynama Noktası: Kapalı kaptan alınmıș yeni fren hidrolik sıvısının kaynama noktasını ifade eder.

Islak Kaynama Noktası: Hacimsel olarak içinde %3,7 oranında su olușmuș hidrolik fren sıvısının kaynama noktasını ifade eder.

Standartlar: Hidrolik Fren Sıvısının Çeșidine Göre En Düșük Kaynama Noktaları

Hidrolik Fren Sıvıları Karıștırılabilir mi?

Uluslararası Șartnameler

DOT 3, DOT 4 ve DOT 5.1 poli glikol bazlı fren hidrolik sıvısıdır. Fren sisteminden istenen performansın alınması ve beklenmeyen arızaların olușmasını önlemek için farklı DOT numaralı sıvıların birbirleri ile karıștırılması tavsiye edilmez.


DOT 5 ise Silikon bazlı hidrolik sıvısıdır. Diğer hidrolik sıvılalarıyla kesinlikle karıștırılmamalıdır.

PDF OLARAK İNDİR