Doğru Yağ Numunesi Nasıl Alınır?

Doğru Yağ Numunesi Nasıl Alınır?

Doğru Yağ Numunesi Nasıl Alınır?

Doğru Yağ Numunesi Almak Neden Önemlidir ?

Tıpkı kan tahlilinde olduğu gibi, araç/ekipmanların durumu hakkında bilgi sahibi olmak ve büyük arızalar oluşmadan erken önlem alabilmek için kullanılmış yağ analizleri büyük önem taşımaktadır. Yağ numunelerinin, araç/ekipmanda kullanılan ürünü temsil etmesi, böylece kullanılan yağ ve araç/ekipmanla ilgili doğru yorumlar yapılmasına imkan vermesi için doğru yerden doğru yöntemle alınması çok önemlidir.

Yağ Numunesi Alma İşleminde Dikkat Edilecek Hususlar;

Yağ numunesinin vakum pompası ile alınması önerilir. Numune kapları ve etiketler Opet Fuchs Madeni Yağlar’dan istenmelidir. Bu sayede kullanılan numune kabının temiz olması garanti altına alınmış olacaktır. Her hortum ve numune kabı tek kullanımlıktır.

Vakum pompasının olmadığı veya kullanılamadığı durumlarda karter yada yağ haznesinin dibindeki tapa açılarak bir miktar yağın boşalmasına izin verildikten sonra Fullcheck numune kabına yağ numunesi alınmalıdır.

Numune çalışmakta olan sistemden alınmalıdır. Bu mümkün değil ise sistem bir süre çalıştırılıp durdurularak numunenin en kısa sürede alınması gerekir.

Numune çalışmakta olan sistemden alınmalıdır. Bu mümkün değil ise sistem bir süre çalıştırılıp durdurularak numunenin en kısa sürede alınması gerekir.

Tozlu rüzgarlı ortamda, toprak ve kir bulaşmış numune alma kabı/hortumu ile yağ numunesi alınmamalıdır.

Numune kabını temizlemek için su ile çalkalama yapılmamalıdır.

Fullcheck numune kabı dışında farklı kaplar kullanılmamalıdır.

Vakum Pompası ile Doğru Yağ Numunesi Nasıl Alınır?

Kartere salınacak hortum, yağ kontrol çubuğunun boyunun 2 katı kadar kesilir. Sistemde yağ kontrol çubuğu yoksa hortum, yağ haznesinin ortasına gelecek uzunlukta kesilir.

Hortum vakum pompasının baş tarafından geçirilir ve cıvata sıkılarak sabitlenir. Hortumun ucu pompanın başından yaklaşık 4cm dışarıda olmalıdır.

Kullanılmamış numune kabı, hortumun ucu kabın içine gelecek şekilde, pompanın başına bağlanır.

Hortumun diğer ucu kartere salınır ve vakum oluşturmak için pompalanır. Pompa şekildeki gibi tutulmalıdır. Numune alma kabının tamamı doldurulmalıdır.

Numune kabı dolunca pompadan sökülür ve vakit kaybetmeden kapağı takılır. Fullcheck numune etiketi eksiksiz doldurulur ve kabın üzerine yapıştırılır.

PDF OLARAK İNDİR