madeni yağ akademisi


Opet Fuchs ürünlerini kullanan müşterilerimiz yüksek kaliteli ürünler kullanmanın dışında uzman mühendislerimiz tarafından proses dikkate alınarak gerçekleştirilen yağlama konusunda geliştirici, maliyetleri düşürücü çalışmalardan da faydalanırlar. Bu çalışmalarda ortaya çıkan mühendislik çözümleri sayesinde aşağıdaki kazançlar elde edilebilir:

  • Plansız duruş sürelerinin kısaltılması
  • Yağ tüketim miktarlarının aşağıya çekilmesi
  • Makine yedek parça tüketimlerinin aşağıya çekilmesi
  • Emniyet ve çevre konularında gelişmeler sağlanması
  • Satın alma ve işçilik maliyetlerinin kısılması

Yukarıda belirtilen kazançların elde edilebilmesi için gerçekleştirilen mühendislik çalışmaları aşağıda belirtilmiştir.

Teknik Eğitim Faaliyetleri

Yağlama ve yağlar ile ilgili olabilecek soruların cevaplanması ve uygulamalara yönelik yağ ve yağlama tavsiyeleri, emniyet ve çevre konularında geliştirici tavsiyeler gibi konularda danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.

Teknik Danışmanlık

Yağlama ve yağlar ile ilgili olabilecek soruların cevaplanması ve uygulamalara yönelik yağ ve yağlama tavsiyeleri, emniyet ve çevre konularında geliştirici tavsiyeler gibi konularda danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.

İşletmeye Özel Uygulamalara Yönelik Karşılaştırma Çalışması

Bir ekipmanda kullanılacak olan yağın belirlenmesi için daha önce o ekipmanda kullanılan yağ bilgisi yeterli değildir. Uygun bir yağ seçiminin yapılabilmesi için ekipman üreticisinin tavsiyeleri, ekipmanın çalışma koşulları ve kullanılmakta olan yağ konusunda bilgi sahibi olmak gerekir. Ayrıca bazı durumlarda ekipmanın işletmede incelenmesi de gerekebilir. Ancak bu durumda işletmedeki ekipmana özel yağ tavsiyesinde bulunabilinir.

Laboratuvar Analizleri

Ticari ve endüstriyel sistemlerde kullanılmakta olan yağlara yönelik analizler kestirimci bakım olarak değerlendirilmelidir. Opet Fuchs’un İzmir tesisindeki modern kullanılmış yağ ve kalite kontrol laboratuarında gerçekleştirilen analizlerde yağın özelliklerinin kontrol edilmesi dışında yağın içindeki aşınma metalleri, kirlilik ve su miktarları da tespit edilmektedir. Aşınma metalleri incelenerek ekipmandaki aşınmaların limitlerin dahilinde olup olmadığı, ya da aşınmanın ekipmandaki hangi parçadan kaynaklanabileceği yönünde uyarılarda bulunulabilmektedir.

Fullcheck, Opet Fuchs’un kullanılmış yağ analiz programıdır. Bu program teknolojik hafıza, uzman performans analizi, sektörel değerlendirme, istatistiki analizler gibi imkanlar sunan ve işletmenize en uygun ekipman takip sistemidir.

Kullanılmış yağ analizleri dışında üretimler için gerekli hammadde, bitmiş ürün analizleri ve Ar-Ge çalışmaları da yapan Opet Fuchs laboratuarımız, hatasız ve doğru analiz yaptığını ASTM Crosscheck karşılaştırmaları ile ispatlamaktadır.

Ekipman ve Yağ Ambarının Etiketlenmesi

Yağlama verimliliğinin arttırılması ve kullanıcıdan kaynaklanabilecek hataların azaltılması için Opet Fuchs ürünlerinin kullanıldığı işletmelerde ekipmanlar etiketlenebilmektedir. Ayrıca yağ ambarlarında da yağların birbirlerine karıştırılmasını engellemek için de etiketleme çalışması yapılabilmektedir.

Yağlama Kılavuzları

Yağlama kılavuzu çalışması işletmede kullanılmakta olan ekipmanların bütün yağlama noktaları için uygun yağ ya da gresin belirlenmesi ve yağlama şekli ve sıklıklarıyla birlikte raporlanması ile gerçekleştirilir. Bu kılavuz sayesinde işletmenin yağlama haritası çıkartılmış olur. Dolayısıyla da yağlama ile ilgili bir karışıklık doğma ihtimali minimuma indirilmiş olur.

İşletme İnceleme Raporları

Opet Fuchs, tedarikçisi olduğu firmalarda yağlama ile ilgili faaliyetlerin denetlenmesi, düzeltici ve önleyici önerilerde bulunulması için firmaların talepleri doğrultusunda işletmeleri uzman mühendislerimiz aracılığıyla denetlemektedir. Opet Fuchs, atık yağların değerlendirilmesi, yağ ambarının düzenlenmesi ve kritik yağlama uygulamalarında yağ sarfiyatlarının düşürülmesi gibi konularda danışmanlık yapmaktadır. İşletme inceleme raporlarında da denetleme sonrasında elde edilen bulgular verilmekte ve bu konularda geliştirici tavsiyelerde bulunulmaktadır.

Kazanç Raporları

Üstün kaliteli Opet Fuchs ürünlerini kullanan müşterilerimizde, uzman mühendislerimiz yağlama konusunda geliştirici faaliyetlerde bulunurlar. Bu çalışmalar sonucu gerçekleşen maliyet düşüşleri detaylı olarak raporlanır. Bu çalışmalarda duruş sürelerinin kısaltılması sayesinde üretim kazancı, yağ tüketim miktarlarının aşağıya çekilmesi sayesinde yağ alım maliyetlerinde kazanç, makine yedek parça ömürlerinin uzatılması sayesinde de yedek parça maliyetlerinde kazanç elde edilebilir.

Yağlar ve Yağlama Teknikleri Eğitimleri

Günümüzde işletmelerin yağlama konusuyla ilgili personeline bu konudaki verimliliklerinin artırılması için Opet Fuchs tarafından yağlama ve yağlama teknolojileri ile ilgili eğitimler düzenlenmektedir. Bu eğitimlerde yağların ne şekilde üretildikleri gibi bilgilerle birlikte, motor yağları, hidrolikler, dişliler gibi farklı uygulamalar için yağların sahip olması gereken özellikler ve yağlamada dikkat edilecek konular işlenmektedir. Bu eğitimleri alan personelin madeni yağ ve yağlama konusuna bakış açısı değişerek verimlilikleri artmaktadır.

Sitemizde ve uygulamamızda çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez Aydınlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz.

x