hakkımızda

Kalite Politikamız


 1. Kuruluşumuzun vizyonu ve misyonu doğrultusunda ilgili taraf ihtiyaç ve beklentilerine, uygun olarak faaliyet göstermeyi,

 2. Yönetim sistemimizi sürekli iyileştirerek verimliliği arttırmayı,

 3. Tüm süreçlerimizde en yüksek performansa ulaşmak için çalışanlarımızın memnuniyetini gözetmeyi, onları yetkilendirmeyi ve sürekli gelişimlerini desteklemeyi,

 4. Toplam kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşmayı,

 5. Kuruluşumuzun faaliyetleri ile ilgili tüm yasal gerekliliklere uymayı,

 6. Sahip olunan Kalite Yönetim Sistemi gerekliliklerini ilgili standarda uygun olarak yürütmeyi ve sürekli iyileştirmeyi,

 7. Opet Fuchs değerlerini göz önünde bulundurarak ülke ekonomisine katkıda bulunmayı taahhüt ediyoruz.


İş Sağlığı & Güvenliği ve Çevre Politikamız

 1. Faaliyet gösterdiğimiz tüm operasyonlarda, İSG, çevre ve kimyasallarla ile ilgili sorumlu olduğumuz yasal düzenlemelere ve diğer yükümlülüklere uygun hareket etmeyi,

 2. Koç Topluluğu içinde ve faaliyette bulunduğumuz sektörde İSG, çevre ve ürün güvenliği alanında iş birlikleri geliştirir ve iyi uygulamaları operasyonlarımıza entegre etmeyi,

 3. Sürekli iyileştirmeyi temel alan İSG ve çevre performans hedefleri belirler, bu hedeflere ulaşmak amacıyla aksiyon planları oluşturur, hedeflerin gerçekleşme düzeylerini takip eder ve sürekli geliştirmeye odaklanmayı,

 4. Mevcut ve yeni yatırımların, ürün ve hizmetlerin, çevresel etkilerini değerlendirir, çevre dostu yaklaşımlarla çevrenin korunmasını sağlamayı,

 5. Ürün ve hizmetlerin çevresel etkilerini, etki alanımız altındaki yaşam döngüsü boyunca kontrol altında tutmayı, faaliyetlerin iklim ile ilişkili risk ve fırsatlarını değerlendirmeyi ve bunlarla uyumlu proje geliştirmeyi hedeflemeyi,

 6. Çalışanlarımızın ve son kullanıcıların kullanacağı kimyasalları, çevreye ve insan sağlığına uygun şekilde belirler, kimyasalların kullanımından kaynaklanabilecek zararları azaltmak ve mümkün durumlarda önlemek amacıyla güvenlik bilgi formları ve etiketler oluşturarak paydaşlarımızı bilgilendirmeyi,

 7. Doğal kaynakların verimli kullanılmasına odaklanır, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının artıracak fırsatları değerlendirmeyi,

 8. Faaliyetlerimizde meydana gelen atıkların önlenmesi ve azaltılmasını, atıkların kaçınılmaz olduğu durumlarda geri dönüşümü/kazanımı, yeniden kullanımını arttırmayı hedeflemeyi,

 9. İş sağlığı ve güvenliğini doğrudan etkileyen çalışanlarımızın yetkinliklerini arttırır ve şirket içinde iki yönlü İSG iletişimini desteklemeyi,

 10. İş sağlığı ve güvenliği ve çevreyi etkileyen kararları alırken, çalışma arkadaşlarımızın, İSG performansımıza olumlu katkılarını artırmak amacıyla katılımını teşvik etmeyi,

 11. Başta tüm paydaşlarımız olmak üzere, toplumun geniş kesimlerinin İSG, çevre ve ürün güvenliği konusunda farkındalık düzeyinin artırılmasına yönelik çalışmalar geliştirir, tecrübe ve bilgi paylaşımını önemsemeyi, taahhüt ediyoruz.


Müşteri Memnuniyeti Politikamız

1. Müşterilerimizin taleplerini yerine getirirken açık, şeffaf, hızlı, güven verici ve müşteri odaklı olmayı,

2. Müşterilerimize tüm iletişim kanallarından kolay erişebilirlik sağlayarak çift yönlü iletişim kurmayı,

3. Tüm süreçlerimizi müşterilerimizin beklentilerini karşılayacak şekilde sürekli iyileştirmeyi,

4. Müşterilerinin talep, şikâyet, öneri ve isteklerini tarafsız olarak kayıt altına almayı, değerlendirmeyi ve sonuçları hakkında tüm gerekçeleri ile birlikte bilgilendirmeyi,

5. Şirket politikaları ile yasal uygulamalar çerçevesinde; müşterilerine çözümler sunmayı, müşteri ihtiyaçlarını karşılamayı ve müşteri haklarını her koşulda korumaya özen göstermeyi taahhüt ediyoruz.Sitemizde ve uygulamamızda çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez Aydınlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz.

x