Rom Oto Bakım Ürünleri

uzman yardımı

Motor Yağları
Motor yağının görevlerinden birisi de temizliktir. Kaliteli bir motor yağı, içeriğindeki katıklar sayesinde, motorda oluşan kurum parçalarını dağıtarak bünyesine alır, metal yüzeylere yapışmalarını engeller. Metal yüzeylere yapışanları da deterjanla temizler. Bu nedenle motor yağı kirlenerek rengi kararır. Dolayısıyla kirli görünen motor yağı görevini iyi yerine getiriyor demektir.
Sentetik esaslı yağlar kimyasal yolla elde edilen yağlardır. Doğal yapıya sahip diğer yağların görev yapamayacakları hallerde yağlamayı yapabilmek amacıyla üretilirler.Sentetik esaslı yağlar minerallere oranla daha yüksek veya daha düşük sıcaklıklara ve yüksek basınca dayanıklıdır.
Ana neden motorda kullanılan teknolojidir. Yeni teknoloji motorlarda, yüksek performans sağlamak için metaller birbirine daha yakın tasarlanmıştır. Bu da yağın eksilmesine yol açar. Ayrıca araç karterinde uygun viskozitede yağ kullanılmaması, araçta uygun performansta yağ kullanılmaması ve aracın sürekli yüksek devirde çalıştırılması da motorda yağ eksilmesinin nedenleri olarak sayılabilir.
Dişli Yağları
Dişli yağı ile motor yağı arasındaki en büyük fark dişli yağının daha yüksek viskoziteye sahip olmasıdır. Otomotiv Mühendisleri Derneği (SAE) dişli yağı için bir viskozite sınıflandırma rehberi yayınlamıştır. Bu rehbere göre SAE’nin dişli yağı sınıflandırma ölçeği, motor yağı sınıflandırma ölçeğinden farklıdır. Tek Dereceli Dişli Yağı SAE, tek dereceli bir ölçekteki bir sıcaklıkta çalışmaya uygun dişli yağlarını derecelendirir. Yüksek ortam sıcaklığına göre olan dişli yağını tek bir sayı tayin eder (örneğin, SAE 80 veya SAE 250). Bu yağların viskozitesi 100°C’de ölçülür; dişli yağını temsil eden sayı arttıkça yağ daha viskoz bir özellik kazanmaktadır. Taşıdığı sayıdan sonra “W” alan tek dereceli bir dişli yağının (SAE 70W, SAE 80W) viskozite sınıfı -17°C’de ölçüm yapılarak belirlenmiştir. Bu dişli yağı düşük ortam sıcaklıklarına yöneliktir. Çok Dereceli Dişli Yağı Bazı dişli yağları, farklı çalışma sıcaklılarında viskozitelerini değiştiren katkı maddeleri ihtiva eder. Bu dişli yağları SAE tarafından “çok dereceli” olarak nitelendirilmektedir. Yani yağın düşük ve yüksek sıcaklıkta viskozitesine göre bir sınıf oluşturulmuştur. Örneğin, SAE 80W-90 dişli yağının düşük sıcaklık sınıfı 80, yüksek sıcaklık sınıfı ise 90’dır. Yağ Viskozitesini Kıyaslama. Önceden de bahsedildiği gibi dişli yağının viskozite değerleri, motor yağının viskozite değerleriyle doğrudan kıyaslanamaz. Örnek olarak, 75W-90 dişli yağı ile 10W-40 motor yağının viskozitesi neredeyse aynıdır. Benzer olarak 80W-90 dişli yağı ile 20W-40 motor yağı hemen hemen aynı viskoziteye sahiptir.
Dişli yağları için kullanılan API sınıflandırmasıdır. GL-5'te aşırı basınç katığı daha fazladır ve genellikle ağır çalışma koşullarında kullanılır. Aksi belirtilmediği sürece, GL-4 tavsiye edilen yerlerde GL-5 kullanılmamalıdır. Çünkü GL-5'te fazladan bulunan aşırı basınç katığındaki kükürt, sarı metalleri aşındırır.
Dişli yağı özellikle otomobillerde, kamyonlarda ve diğer araçlarda bulunan şanzımanlar, transfer kutuları ve diferansiyeller için üretilen bir yağlayıcıdır. Yüksek viskoziteli bir madde olan dişli yağı çoğunlukla organosülfür bileşenlerini içerir. Birtakım modern otomatik sistemlerde (birleşik şanzıman ve diferansiyel kutusu) yüksek viskoziteli bir yağ kullanılmaz. Onun yerine viskozitesi daha düşük olan ve otomatik şanzıman basıncında tutulan hidrolik sıvısı uygulanır. Dişli yağları, yağlayıcı madde pazarının yaklaşık %20’sini oluşturur.
Gres
Gresler saklama sırasında sızıntı yapmaya ve baz yağı da salınım yapmaya meyillidir. Gresten çıkan yağ oranı zamanla artacak ve saklama sıcaklığına göre değişecektir. Gres, ideal olarak serin ve kuru bir iç mekânda saklanmalı ve bulunduğu ortamın sıcaklığı 30°C yi geçmemeli ve 0°C den düşük olmamalıdır. Sıcaklığı 54°C ye kadar çıkan saklama alanlarında gres kaplarının muhafaza edildiğine rastlamak beklenmedik bir durum değildir. Bu saklama alanları toz, kir, nem veya yağmur suyu gibi kirleticilere maruz kalabilir ve gresin kalitesini önemli ölçüde bozabilir.
Gres yüksek basınç bulunan, sıvı yağların yeterli olmadığı dönen makina parçaları ve en çok da rulmanlı yataklarda kullanılır.
Manuel el pompası ile yada pnömatik merkezi sistem otomatik yağlama şeklinde kullanılır.
Antifrizler
Aracın su soğutma/devirdaim (radyatör) sistemine eklenir.
Antifriz perpormansını doğru şekilde ölçmek için refraktometre kullanılmalıdır. Refraktometrenin Kullanılışı:Refraktometreyi uç kısmında bulunan numunenin damlatıldığı eğik prizmanın bulunduğu taraf ışığa bakacak şekilde gövdeden tutarak elinize alınız ve kapak kapalı konumda iken cihazın dürbün bölümünü gözünüze konumlandırıp gördüğünüz ölçüm tablosundaki değeri kullandığınız soğutucu yapısına göre okumaya çalışız. Görmüş olduğunuz değerler net değil ise dürbünün hemen üzerindeki ayar halkasını çevirerek ölçüm tablosunu sağa sola çevirip netlik ayarı yapabilirsiniz. Tabloda açık-koyu iki faz olacak şekilde kesite denk gelen değer koruma derecesini size verecektir.
Antifriz 4 mevsim aracın soğutma sisteminde bulunmalıdır.